West London Turkish Volunteers

Donate to help people in need

Herkes için sosyal ve eğitimsel bir merkez olmak istiyoruz

Yerel toplumun ihtiyaçları doğrultusunda herkes için güzel bir ortam sağlamayı amaçlayan etkinlik ve hizmetler sunmayı hedefliyoruz.

Bağış

Amacımız, insanlar ve topluluklar için sosyal ve eğitimsel bir merkez olmak, kısa ve uzun vadede yaşamları iyileştirmek ve daha geniş topluma katkıda bulunmaktadır.